สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารจามจุรี 5 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-2180222-7, โทรสาร 02-2180225; E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่ (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)